Včasným sklizením, vhodným ošetřením a správným skladováním semen kaktusů můžeme zabránit infikování semene plísněmi, ovšem při získávání semen z cizích zdrojů tuto skutečnost neovlivníme. To znamená, že i když vyséváme v sebevíce sterilním prostředí a přípravě substrátu i semen kaktusů věnujeme sebevětší pečlivost, neznamená to, že semena, která jsou houbou napadena, dobře vyklíčí a budou se dále vyvíjet. Mořením semen se ztráty sice značně sníží, ale k úplné likvidaci plísní nemusí dojít (zvláště plísní rodu Fusarium, které jsou poměrně rezistentní vůči používaným fungicidům).