Mezi základní způsoby množení kaktusů můžeme zařadit:

  • vysévání semen
  • množení odnožemi
  • roubování